20 Eylül 2019 Cuma
Diller  |  
TurkishEnglishArabicBulgarian
Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemleri'ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

 
Sitemize üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriği anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul / beyan etmiş oluyorsunuz.
 
1. Taraflar
 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi, Yasaklı Ürünler, Gizlilik Politikası, Ürün Listeleme Kuralları, Kullanıcı Profilinde Değişiklik) oluşan işbu Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net İnternet Hizmetleri ve d2dbargains.net ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 
Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
2. Tanımlar
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net : Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net İnternet Hizmetleri
 
Kullanıcı : Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
 
Alıcı : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı
 
Satıcı : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı
 
Site : http://www.d2dbargains.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net Hizmetleri (Kısaca 'Hizmet') : Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.
 
Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi : Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından sağlanan Hizmet
 
Güvenli Hesap : Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap.
 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 
Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
 
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
5. Hak ve Yükümlülükler
 
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
 
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
c) Kullanıcı'ların Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'lar tarafından Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
e) Kullanıcı'lar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 
f) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 
h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.
 
ı) Kullanıcı, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nden her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
 
a) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satış için sergilenen ürünlere verilen tekliflerden, en yüksek teklifin kendisine ait olması halinde, söz konusu ürünü almaya hak kazanır. Alıcı, 'hemen al' seçeneği bulunan ürünlerde, 'hemen al' opsiyonunu kullanması halinde, ilgili ürünü öncelikli olarak almaya hak kazanır.
 
b) Alıcı, sergilenen herhangi bir ürüne teklif vermek suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 
c) Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.1. maddesi doğrultusunda satın almaya öncelikli olarak hak kazandığı ürünlerin bedellerini, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi Hizmet'ini kullanarak, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye ürünün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürünü teslim alıp Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde, ürünü Satıcı'ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere ürünü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili ürüne ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın ürünü geri aldığına dair Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
d) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, Yasaklı Ürünler'den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 
e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nden, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
f) Alıcı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
g) Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
 
a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
 
b) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcı'nın, söz konusu ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
c) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir ürünü, teklif isteme yöntemi dışında, 'hemen al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) da satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. 'Hemen al' seçeneği bulunan ürünlerde, Satıcı, Alıcı'nın 'hemen al' bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, ürünü öncelikli olarak almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
d) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Alıcı'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü daha düşük teklif veren Alıcı'lardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir.
 
f) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
g) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu sözleşmenin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
h) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden birbaşkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
ı) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
i) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
 
j) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.2. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin Hak ve Yükümlülükleri
 
a) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından yapılabilir. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
 
b) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Site üzerinden, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
c) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
d) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 
e) Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.
 
f) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 
g) Kullanıcı'lar ve Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 
h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri 'kullanıcı isimleri' veya 'dükkan' isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların 'kullanıcı ismi' veya 'dükkan' ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 
6. Yasaklı Ürünler
 
a) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünler, Site'nin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu sözleşmenin Yasaklı Ürünler bölümünde belirtilmektedir.
 
b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından tespit edilmesi halinde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
 
c) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ni hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
d) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.
 
7. Hizmetler
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.
 
7.1. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi
 
a) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi bölümünde yer almaktadır.
 
b) Kullanıcı'lar, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne ait değildir.
 
7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemi için Fiyat Tekliflerinin Alınması
 
a) Satıcı'lar, satışa arz edilen ürünlere, günün her saatinde ve geniş bir üye topluluğu içinden fiyat teklifi alınması, böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.
 
b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.
 
7.3. Ek Hizmetler
 
Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, aşağıda sayılan Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.
 
1) Dükkan Servisi
 
2) Vitrin Servisi
 
3) Listeleme Servisi
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net yukarıdakilere ek olarak başka Ek Hizmet'ler tanımlayabilir; Kullanıcı'lar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde, bu Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.
 
8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi
 
a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.
 
b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Site'nin 'Yardım' bölümündeki Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan 8 madde haricinde, hiçbir şart ve koşulda, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından değiştirilmeyecektir.
 
e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
f) Kullanıcı'lar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
9. Ücretlendirme
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, satışa arz için ürün listeleme, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 
10. Gizlilik Politikası
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
 
11. Diğer Hükümler
 
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
 
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'ne ait olarak ve/veya Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net Hizmet'lerini, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net bilgilerini ve Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 
b) Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net Hizmet'leri, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net bilgileri, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net telif haklarına tabi çalışmalar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net ticari markaları, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 
11.2. Sözleşme Değişiklikleri
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
11.3. Mücbir Sebepler
 
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
11.5. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 
Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
 
a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Şipariş Dünyası, Türkiye'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi D2dbargains.net tarafından tespit edilmesi,
 
b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 
c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 
d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
  • Bizi Takip Edin
d2dbargains.net'da Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik, Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.
Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından d2dbargains.net Hiçbir Şekilde Sorumlu Değildir. Sorularınız İçin İlan Sahibi İle İrtibata Geçebilirsiniz.
Copyright 2019 d2dbargains.net Tüm Hakları Saklıdır...
Back to Top